GÜNDÜZ TRAFO

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakalım"

Mottosuyla hareket eden Gündüz Trafo, kendi payına düşen görevi yerine getirmek için,

  • Yasal ve mevzuat şartlarına uymak,
  • Üretim proseslerinde ortaya çıkan olumsuz çevresel etkileri olabildiğince azaltmak, Olası riskleri tespit edip gerçekleşmeden önlemini almak,
  • Geri dönüşümü mümkün olan ürünleri kullanmak ve yapılabilecek her alanda maksimum tasarrufu sağlamak,
  • Doğal kaynakları korumak ve bu bilinci Gündüz Trafo ailesinden başlayarak ulaşabildiği herkese eğitim ve davranış modelleri ile yaymaktır.