GÜNDÜZ TRAFO

İnsan Kaynakları

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve paylaşımcı olarak, gerçekleştirdiği üretimleriyle sürekli kendini yenilerken, sahip olduğu şirket değerlerini ve ruhunu koruyan bir dünya şirketi olma yolunda insan kaynaklarını ve insan faktörünü önemli bir araç edinmiştir.

Gündüz Trafo İnsan Kaynakları Politikası Temel İlkeleri:

 • Gündüz Trafo bünyesindeki her çalışanın öneminin bilmek ve vurgulamak,
 • Gündüz Trafo çalışanlarının birbirlerine güvendiği, saygı duyduğu yardımlaştığı ve huzurlu çalıştığı bir ortam yaratmak,
 • Şeffaf ve açık bir politika ile her türlü uygulamanın herkes tarafından bilip özümsenmesini sağlamak,
 • Yasal ve mevzuat şartlara uymak, Her anlamda ve her durumda eşitlikçi yaklaşım benimsemek,
 • Doğru pozisyona doğru çalışan eşleşmesini gerçekleştirmek,
 • Gündüz Trafo değerlerini çalışanlara aktararak “Gündüz Trafo Kültürü’nü” pekiştirmek,
 • İK değerlerimiz doğrultusunda her zaman ilerlemeye ve gelişmeye yönelik eğitimler düzenlemek,
 • Dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek firmamıza uyarlamak ve sürekli gelişimi beslemek,
 • Çözüm odaklı olmak ve bunu her birime yaymak, İnsan kaynakları sürecini çağdaş ölçütlere göre ölçmek ve değerlendirme,
 • İSG politikalarına ve Kalite politikalarına uygun, aynı zamanda bu politikaları destekler tutum sergilemek,
 • Çevre ve hayvan dostu yaklaşımımızı pekiştirmektir.

İŞ BAŞVURU FORMU